antet

poligon

       Baza de Instruire pentru Apărare CBRN este structura specializată din cadrul Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN cu misiunea de a instrui specialişti pentru întreaga armată română. Este o instituţie de învăţământ militar pentru pregătirea tinerilor lideri (comandanţi) ai subunităţilor de apărare CBRN, precum şi a specialiştilor CBRN din cadrul celor trei categorii de forţe ale armatei şi al altor structuri din domeniul siguranţei naţionale şi ordinii publice. De asemenea, Baza de Instruire asigură pregătirea interdisciplinară în domeniul protecţiei mediului. Pentru îndeplinirea obiectivelor Baza de Instruire dispune de facilităţi moderne de pregătire a cursanţilor. Mai mult de atât, Baza de Instruire elaborează acte normative pentru aplicarea concepţiei doctrinare de întrebuinţare a structurilor de apărare CBRN în operaţie şi luptă şi perfecţionează conceptele şi metodologia de instruire a trupelor de apărare CBRN în raport cu evoluţia fenomenului militar internaţional, cu locul şi rolul pe care îl au acestea în cadrul forţelor de sprijin.Un mare accent se pune pe colaborarea  internaţională cu ţările membre NATO pentru realizarea interoperabilităţii şi compatibilităţii cu armatele acestora.

poligon2